Våra verksamhetsmål 2020

På Elefanten arbetar vi aktivt utifrån skollagen, Förskolans läroplan samt Barnkonventionen. Varje år väljer vi ut några mål som vi arbetar extra intensivt med. Under år 2020 är detta våra utvalda verksamhetsmål

Lugn och ro

Vi arbetar med stort fokus utifrån “Drömmen om det Goda – metodiken som består av fyra övningsformer, baserade på mindfulness: stillhet, beröring, reflektion och rörelse (kontemplativ rörelse som yoga, qigong eller meditativ gång). Forskning och erfarenhet visar att om man regelbundet genomför enkla övningar med dessa metoder ökar välbefinnandet och minskar stress samt bidrar det till att skapa den miljö som skollagen kräver, en miljö “som präglas av lugn och studiero”

Är du nyfiken och vill läsa mer om Drömmen om det Goda och de olika metoderna kan du göra det HÄR

Hållbar utveckling

Vårt arbete med hållbar utveckling innebär att vi aktivt arbetar med miljömässig-, ekonomisk-, och social hållbarhet. I detta arbete lägger vi bland annat fokus på att värna om vårt material, att återvinna, vårt värdegrundsarbete, arbeta för gemensamt ansvar samt barns inflytande.

Digitalt lärande

Vi arbetar för att ge barn möjlighet att bli digitala producenter med hjälp av olika digitala verktyg. Nyfiket utforskar, leker och upplever vi den digitala världen tillsammans.


%d bloggers like this: