Våra verksamhetsmål 2021/2022

På Elefanten arbetar vi aktivt utifrån skollagen, Förskolans läroplan samt Barnkonventionen. Varje år väljer vi ut några mål som vi arbetar extra intensivt med. Under ht 2021/vt 2022 är detta våra utvalda verksamhetsmål

Genusmedveten pedagogik

I vårt arbete med genusmedveten pedagogik arbetar vi aktivt för att levandegöra vår likabehandlingsplan. Fokus ligger på att erbjuda barn spännande, kreativa, öppna och könsneutrala miljöer och material. Att sudda ut könsgränser. Vi gör detta genom att ifrågasätta, undersöka och analysera förhållningssätt och arbetssätt i personalgruppen för att belysa förbättringsmöjligheter.

Digitalt lärande

Vi arbetar för att ge barn möjlighet att bli digitala producenter med hjälp av olika digitala verktyg. Nyfiket utforskar, leker och upplever vi den digitala världen tillsammans.


%d bloggers like this: