Föräldrakooperativ – så funkar det

Att vara del av ett föräldrakooperativ innebär ansvar och engagemang, men ger mycket tillbaka.

Elefanten drivs som en ekonomisk förening av våra medlemmar. Alla familjer med barn på Elefanten är medlemmar i föreningen Föräldrakooperativet Elefanten ekonomisk förening. Som medlem och vårdnadshavare i vårt kooperativ får du inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag. Vårdnadshavarna ansvarar för i stort sett allt som rör Elefanten – utom den dagliga pedagogiska verksamheten som de anställda pedagogerna sköter.

Tillsammans driver vi Föräldrakooperativet Elefanten

Att vara medlem i vårt föräldrakooperativ innebär att du får lägga tid och engagemang, men det ger dig samtidigt möjlighet att vara med och utforma förskolan och vara delaktig i ditt barns vardag. Som vårdnadshavare arbetar man ibland också som vikarie i barngruppen för att frigöra planeringstid för personalen. Genom att då och då arbeta på förskolan får du många värdefulla inblickar i ditt barns vardag.
Att vara delaktig i driften av förskolan skapar ofta samhörighet både mellan olika familjer, och mellan familjerna och personalen på förskolan.

Att vara medlem i föräldrakooperativet kräver arbetsinsatser av alla vårdnadshavare i varierande omfattning.

Föreningsarbetet
Huvudman för vår förskola är vår styrelse. Styrelsen består av medlemmar som väljs vid årsmöten och har ekonomiskt och juridiskt ansvar. Som huvudman har styrelsen också ett lagreglerat arbetsgivaransvar där man har yttersta ansvar för personalen och deras arbetsmiljö. Ett föräldrakooperativ drivs i demokratisk form där alla är med och bestämmer utifrån de lagar och regler som gäller. I vårt kooperativ hålls det medlemsmöten fyra gånger om året och styrelsemöten varje månad.

Som medlem i kooperativet förväntas du tidigt i ditt medlemskap att ta ett styrelseuppdrag. Detta är viktigt eftersom det är ett bra sätt att lära känna den kooperativa formen, de andra medlemmarna och barnverksamheten. Vid flera barn och/eller långvarigt medlemskap kan familjen bli aktuell för flera mandatperioder

Vi beslutar själva om vart pengarna ska gå
För att kunna bedriva fristående förskoleverksamhet får föreningen en summa pengar av kommunen för varje barn som finns i verksamheten enligt en särskild fördelningsmodell. Hur vi använder pengarna beslutar vi tillsammans om i föreningen. Genom att vårdnadshavarna själva gör vissa arbetsinsatser på förskolan kan vi ha högre personaltäthet och mindre barngrupper. På så sätt får vårdnadshavarna också stor inblick i verksamheten och lär känna de andra barnen.

Våra ansvarsområden 2022

Alla vårdnadshavare på Elefanten har uppdrag inom olika ansvarsområden. Det kan handla om att man har ett styrelseuppdrag, som ordförande, ekonomiskt kontrollansvarig eller sekreterare. Men det kan även innebära att man är delaktig i något av våra ansvarsområden.

Styrelsen:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Ekonomiskt kontrollansvarig
 • Ledamöter

Ansvarsområden:

 • Valberedning
 • Ekonomi
 • Dokumentation
 • IT kommunikation
 • Kost, kök och hygien
 • Antagning & Faddrar
 • Kooperativets utveckling
 • Planera fix
 • Utveckla fix
 • Bygg och fix
 • Säkerhet
 • Kooperativets gemenskap
 • Personalvård

Låter det som att vårt kooperativ är något för dig?

Läs här om hur du ansöker om plats hos oss

%d bloggers like this: