Kooperativets historia

I november 1991 träffades några familjer och pratade om att öppna en egen förskola. Efter 2500 arbetstimmar med möten, studiecirklar, studiebesök och iordningsställande av lokalen kunde vi i augusti 1992 öppna ”vår” förskola – Elefanten.

Varför har vi valt att driva en kooperativ förskola?

Möjligheten att kunna påverka verksamheten genom att:

  • Prova nya pedagogiker
  • Göra maten till ett betydande inslag i verksamheten
  • Genomföra annorlunda aktiviteter
  • Ha flera aktiviteter

Aktivt föräldraengagemang betyder att:

  • Bry sig om varandra
  • Göra gemensamma saker utanför förskolan tillsammans
  • Ha en bra relation mellan personal och vårdnadshavare

Att ha kontroll över ekonomin gör att vi kan:

  • Påverka avgiften med eget arbete
  • Ha inflytande över investeringar
  • Bidra med material till verksamheten för att hålla kostnaderna nere
%d bloggers like this: